Algemene Voorwaarden
 

Suggero hanteert voor haar dienstverlening Algemene Voorwaarden. Deze zijn van belang om voorafgaande aan de dienstverlening duidelijke (juridische) kaders te stellen aan de samenwerking tussen Suggero en opdrachtgever(s). 

 

De Algemene Voorwaarden zijn digitaal voorhanden als een PDF-document. In dit document staat de datum vermeld waarop de voorwaarden voor het laatst zijn gewijzigd. 

In het geval van lopende opdrachten wordt een opdrachtgever tijdig ge´nformeerd over wijzigingen. 

De inhoud:
Algemene Voorwaarden