Links
 

Suggero biedt u de gelegenheid in relatie tot haar activiteiten en netwerk om nadere informatie te verkrijgen. Via onderstaande links (in logo) vindt u vele interessante organisaties, keurmerken en arbeidsgerelateerde onderwerpen.

 

Netwerk
Professionals In Flex
PG Support / WIDboek.nl
Stichting Normering Arbeid (SNA-register)

Brancheorganisaties
Algemene Bond Uitzendondernemingen
Bouwend Nederland
Centraal Orgaan Vleessector
Land- en Tuinbouworganisatie Nederland
Nederlandse Bond voor Bemiddeling- en Uitzendondernemingen
Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten
Vereniging Internationale Arbeidsbemiddelaars

Keurmerken en registers
Stichting Normering Flexwonen (SNF)
Certified Flex Home (huisvesting uitzendbranche)
Stichting Kwaliteit van de Arbeid (inleenarbeid vleessector)
Stichting Keurmerk Internationale Arbeidsbemiddeling (huisvesting)
Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten

Overheid en instellingen
Gezamenlijke campagne overheid (arbeid, uitkeringen)
Inspectie SZW
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Ministerie van Economische Zaken (internationaal ondernemen)
Immigratie- en Naturalisatiedienst
UWV Werkbedrijf (buitenlandse arbeidskrachten)
Europese Unie (arbeid)