KvK:  54025048                        
 Becon: 593.746                             

Organisatie

Vanuit een basis die is gelegd in opsporings- en inspectieland (fraude / bestuursrechtelijke boetes, sociale voorzieningen, arbeidsmarkt- en documentenfraude, tewerkstellings-vergunningen en notificatie), samenwerkingsverbanden met (overheids)instellingen en opleidingen heeft Suggero in ruim 28 jaar op deze werkterreinen meerdere specialismen ontwikkeld.

De afgelopen jaren is deze basis verder uitgebouwd naar specialismen op het gebied van o.a. NEN 4400-certificatie (voor zowel in Nederland als in het buitenland gevestigde ondernemingen die zich richten op de Nederlandse arbeidsmarkt), arbeids- en uitzend-overeenkomsten, aanneemovereenkomsten, ZZP-ers, CAO, sectorale keurmerken en fiscale wetgeving in het bijzonder gekoppeld aan de flexbranche (uitzenden van personeel).

Bovendien maakt
Suggero gebruik van een uitgebreid netwerk (o.a. politie, Inspectie SZW, UWV Werkbedrijf, Belastingdienst, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), brancheorganisaties, inspectie- en keurmerkinstellingen, advocatuur) waardoor de juiste informatie op juridische, beleids- en uitvoeringsaspecten actueel en snel beschikbaar is.

Wij investeren in het onderhouden van een goede samenwerking met onze klant. Wij mogen ons dan ook verheugen op een grote groep tevreden klanten waarvoor wij (preventieve) maatregelen verzorgen tegen ketenaansprakelijkheid, boetes, naheffingen en afwijkingen.


Door de bundeling van specialismen en netwerk is Suggero in staat om u slagvaardig 
te adviseren, te begeleiden en te trainen bij een samenloop van meerdere van onze opgesomde producten. U bespaart hierdoor tijd en geld.Suggero is afgeleid van het Latijnse woord Suggestio en betekent advies of tip. Suggero 
is het voorstel en sluit daarom naadloos aan bij de uitgangspunten van onze organisatie!